Завдання навчальної дисципліни

Існування Інтернету налічує майже 30 років. Етапи розвитку глобальних мереж накладаються один на одного, привносячи нові можливості і частково замінюючи старі технології щодо подання інформації та взаємодії з користувачем. Інтернет поєднує потужність використання додатків, розподілених систем та інформаційного змісту нового покоління.

Свобода і демократичність Інтернету, відсутність соціальних стримуючих факторів дозволяє легко впроваджувати передові ідеї, об'єднувати у спільноти фахівців і створювати сучасні потужні проекти. Кожний рік в Інтернеті відбуваються якісні зміни. Вони пов'язані з появою нових технологій, народженням нових концепцій, ідей і знань. В середовищі ІТ-фахівців з'являються нові професії і спеціалізації, які потребують спеціальні знання та досвід. Чим складніша індустрія, тим важче бути в ній професіоналом.

Якщо Ви вже поринули в цей захоплюючий світ, вдосконалюйте свої знання, ставайте мудрішими і досвідченішими. Інакше доведеться спостерігати за цим світом з боку, а не творити його власними руками.

Теми лекцій

Доповідь-презентація

Бурхливий розвиток інтернет технологій змінили життя всього суспільства. З кожним днем з'являються все нові і нові можливості як для кожної людини зокрема, так і для всіх сфер життєдіяльності.

Презентація - це коротке, змістовне представлення певної новинки з області Інтернет чи Веб: інструмент, сервіс, технологія тощо.

Структуру доповіді складати за наступним регламентом:

 • Мета новинки
 • Актуальність розробки
 • Сфера застосування
 • Доступність для споживачів
 • Ефект від використання
 • Перспективи розвитку

Загальне враження про презентацію складається від вдалого підбору наочного матеріалу: слайди, відео-ролики, веб-сторінки. Від цього залежить, як аудиторія зрозуміє інформацію з усної доповіді. Оскільки на презентацію надається близько 5-7 хвилин, тому важливо зробити презентацію ємною та лаконічною.

Матеріали зробленої доповіди викладаються на диск: у вигляді doc-документа або ppt-презентації.

Для презентації можна представити новинки з галузі комп’ютерних та інтернет технологій, що виникли протягом 2021-2022 років.

 • Сучасні інтернет-сервіси, новітні служби, протоколи.
 • Мобільні додатки.
 • Інтелектуальні сервіси.
 • Робототехніка.
 • Програмне забезпечення та інструменти.
 • Інтернет речей.
 • Криптовалюта, блокчейн, NFT-токени.
 • Віртуальна, доповнена та інші реальності.
 • Пристрої, що реалізовані на інтелектуальних алгоритмах.
 • Інші новинки, що варті представлення.

Презентація проводиться на лабораторних заняттях в присутності викладача та студентів групи.

Викладач оцінює якість доповіді та наочного матеріалу, актуальність новинки, опанування теми студентом

Максимальна оцінка за успішну презентацію - 5 балів

Протягом семестру студенти мають можливість зробити 2 презентації

 • І половина семестру: 22.08.2022 - 09.10.2022
 • ІІ половина семестру: 10.10.2022 - 04.12.2022

Якщо студент не зробив презентацію протягом першої половини семестру, то в подальшому він має можливість зробити лише одну презентацію.

Бали, що отримані за презентацію будуть враховані на екзамені як відповідь на описове питання. Описових питань на екзамені є 2, тому кожна презентація зараховується як відповідь на одне описове питання. Під час складання екзамену студент завантажує презентацію (doc, pdf або ppt файл) у вікно описового питання.

Презентація НЕ є обов’язковою частиною дисципліни. Студенти, що не робили презентацій до екзамену допускаються і мають відповісти на тестові завдання та описові питання.

Розподіл балів

Підсумкове оцінювання засвоєння предмету враховує основні складові
 • До 9 жовтня

  12 Лабораторні 1-3
  5 Доповідь (бали до тесту)
  12 балів
 • До 4 грудня

  16 Лабораторні 4-7
  5 Доповідь (бали до тесту)
  16 балів
 • Іспит

  28 Лабораторні 1-7
  12 Самостійна
  60 Тести (10 балів доповіді)
  100 балів

Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

 • Виконання під час навчання
 • Виконання під час іспиту

Часті запитання

Часті запитання

Заняття з дисципліни відбуваються в аудиторіях згідно розкладу

У разі запровадження карантину заняття відбуватимуться онлайн в Zoom згідно розкладу.

Ідентификатор персональної конференції 687-349-9091

Password L4yVV1

Захист роботи відбувається на наступних поточних заняттях, після пояснення матеріалу. Зроблене завдання викладається на сервер і викладачеві надається відповідне посилання. Викладач оцінює правильність коду, задає дотичні питання і оцінює роботу студента.

Диски для звітності

Захист роботи відбувається не пізніше ніж наступне заняття. Відтермінування захисту впливає на максимальний бал роботи (-1 бал за невчасний захист).

Після зазначених термінів (9 жовтня, 4 грудня) бали за захист відповідних лабораторних робіт не виставляються.

Самостійну роботу можна захищати протягом семестру до 4 грудня. Після зазначеної дати бали будуть різко зменшені.

До проведення екзамену мають бути захищені всі лабораторні (28 балів) та самостійна робота (12 балів).

До екзамену допускаються студенти, які захистили всі лабораторні та самостійну роботи.

Терміни і бали

І половина семестру

ІІ половина семестру

Наприкінці семестру