Мета та завдання курсу

Мета та завдання курсу

Мета курсу - формування сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи при створенні інтерактивних технологій.

В навчальній дисципліні відбувається ознайомлення студентів концептуальним основам сучасних мов Веб-програмування:

 • Концепції дії, концепції розробки Веб-додатків, концепції стилів у Веб-програмуванні.
 • Загальним положеням та властивостям технологій Веб-програмування.
 • Стандартам розробки програмного забезпечення.
 • Побудови складних систем на базі технології Веб-програмування.

Завдання курсу полягає у тому, щоб навчити студентів використовувати підходи до реалізації динамічних веб-додатків, вибір відповідних засобів при розв’язанні конкретних задач, продемонструвати різноманітність варіантів для втілення власних ідей.

Підсумок вивчення

Теоретична частина

Лекції, презентації

Практична частина

Лабораторні та самостійна роботи

Завдання навчальної дисципліни

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати:

 • Знати базові складові клієнт-серверної архітектури.
 • Мати уявлення про створення інтерактивних веб-додатків з використанням мови клієнтського програмування JavaScript.
 • Мати уявлення про взаємодію з сервером за технологією Ajax, використання плагінів.
 • Набути навички роботи з програмування на JavaScript. Збереження та отримання даних. Використання масивів. Робота текстом. Регулярні вирази. Повторне використання коду і створення функцій. Об'єктно-орієнтоване програмування на JavaScript. Взаємодія з файловою системою і сервером. Робота з датою і часом. Створення графіки.
 • Керування сесіями. Виконання запитів і обробка результатів.
 • Набути навички використання використання баз даних при розробці ВЕБ-застосувань. Проектування Веб-баз даних. Створення баз даних. З'єднання з сервером MySQL засобами JavaScript.
Лекції

Теоретичні базові знання з клієнтських та серверних мов програмування, грунтовне ознайомлення з сучасними методами та засобами побудови динамічних та інтерактивних веб-додатків.

12

Презентації

Презентація - це коротке, змістовне представлення певної новинки з області Інтернет чи Веб: інструмент, мова, фреймворк, бібліотека, сервіс, технологія тощо.

2

Лабораторні роботи

Створення інтерактивних веб-додатків з використанням мови JavaScript. Вміння перевіряти дані користувача на стороні клієнта. Практичні навики створення інформаційної системи на базі мови програмування JavaScript.

6

Самостійна робота

Самостійною роботою є створення динамічного веб-додатку в обраний студентом спосіб.

1

Лекційний курс

Тема 1

Огляд дисципліни. Базові знання об’єктно-орієнтованого програмування.

Тема 2

Клієнт-серверна архітектура. Модель OSI. Протокол прикладного рівня HTTP.

Тема 3

Основні поняття веб-програмування. Знання та вміння для веб-розробника.

Тема 4

Базові технології Веб-програмування. Мова розмітки HTML, HTML 5. Мова стилів CSS, CSS3. Верстка (HTML + CSS). Фреймворки: Angular, React.

Тема 5

Програмування на стороні клієнта (Front-end). Javascript. AJAX. JavaScript и XML. PHP.

Тема 6

Програмування на стороні сервера (Back-end). Огляд мов програмування (Python, Php, Java, C#, Ruby). Javascript. Фреймворк Node.js

Тема 7

Бази даних. MySQL. PostgreSQL. Oracle.

Тема 8

Back-end інструменти.

Тема 9

Front-end інструменти Javascript, jQuery, TwitterBootstrap

Тема 10

Додаткові інструменти та знання.

Знайомство з JavaScript
Лабораторна робота 1

Знайомство з JavaScript.

Перейти до роботи
Основні конструкції мови JavaScript
Лабораторна робота 2

Основні конструкції мови JavaScript.

Перейти до роботи
Використання функцій JavaScript
Лабораторна робота 3

Використання функцій JavaScript.

Перейти до роботи
Робота з масивами JavaScript
Лабораторна робота 4

Робота з масивами JavaScript.

Перейти до роботи
Робота з рядками у JavaScript
Лабораторна робота 5

Робота з рядками у JavaScript.

Перейти до роботи
Робота з об'єктами JavaScript
Лабораторна робота 6

Робота з об'єктами JavaScript.

Перейти до роботи

Доповідь-презентація

Доповідь-презентація

Бурхливий розвиток інтернет технологій змінили життя всього суспільства. З кожним днем з'являються все нові і нові можливості як для кожної людини зокрема, так і для всіх сфер життєдіяльності.

Презентація - це коротке, змістовне представлення певної новинки з області Інтернет чи Веб: інструмент, сервіс, технологія тощо.

Структуру доповіді складати за наступним регламентом:

 • Мета новинки
 • Актуальність розробки
 • Сфера застосування
 • Доступність для споживачів
 • Ефект від використання
 • Перспективи розвитку

Загальне враження про презентацію складається від вдалого підбору наочного матеріалу: слайди, відео-ролики, веб-сторінки. Від цього залежить, як аудиторія зрозуміє інформацію з усної доповіді. Оскільки на презентацію надається близько 5-7 хвилин, тому важливо зробити презентацію ємною та лаконічною.

Матеріали зробленої доповіди викладаються на диск: у вигляді doc-документа або ppt-презентації.

Для презентації можна представити новинки з галузі комп’ютерних та інтернет технологій, що виникли протягом 2022-2023 років.

 • Сучасні інтернет-сервіси, новітні служби, протоколи.
 • Мобільні додатки.
 • Інтелектуальні сервіси.
 • Робототехніка.
 • Програмне забезпечення та інструменти.
 • Інтернет речей.
 • Криптовалюта, блокчейн, NFT-токени.
 • Віртуальна, доповнена та інші реальності.
 • Пристрої, що реалізовані на інтелектуальних алгоритмах.
 • Штучний інтелект (https://t.me/ukraine_intelekt)
 • Інші новинки, що варті представлення.

Презентація проводиться на лабораторних заняттях в присутності викладача та студентів групи.

Викладач оцінює якість доповіді та наочного матеріалу, актуальність новинки, опанування теми студентом

Максимальна оцінка за успішну презентацію - 5 балів

Протягом семестру студенти мають можливість зробити 2 презентації

 • І половина семестру: 27.02.2023 - 26.03.2023
 • ІІ половина семестру: 27.03.2023 - 23.04.2023

Якщо студент не зробив презентацію протягом першої половини семестру, то в подальшому він має можливість зробити лише одну презентацію.

Бали, що отримані за презентацію будуть враховані на екзамені як відповідь на описове питання. Описових питань на екзамені є 2, тому кожна презентація зараховується як відповідь на одне описове питання. Під час складання екзамену студент завантажує презентацію (doc, pdf або ppt файл) у вікно описового питання.

Презентація НЕ є обов’язковою частиною дисципліни. Студенти, що не робили презентацій до екзамену допускаються і мають відповісти на тестові завдання та описові питання.

Глобальні інформаційні мережі